מי שלא מאמין בניסים, שלא יפרסם ספרים

כאדם שכתב ופרסם מספר ספרים, וכמי שטעם הן את טעם ההצלחה, הן את טעם הכישלון, ברצוני לחלוק את ניסיוני עם סופרים צעירים, שעומדים להוציא את ספרם הראשון.
אני מקווה שדברי ימריצו אותם להמשיך בדרכם על-אף הקשיים שעלולים לעמוד בדרכם.
עניין מציאת מו"ל שיסכים להוציא את הספר הוא גורם בעל חשיבות מכרעת. מו"ל טוב חייב לספק שירותי עריכה, התקנת הספר לדפוס, עיצוב העטיפה וכיתוב הצד האחורי שלה, וגם (חשוב מאוד) שירותי הפצה. רק מו"לים בודדים מספקים גם שירותי יח"צנות.
כל השירותים האלה עולים כסף רב. לא ייפלא אפוא שמו"לים רבים אינם מוכנים להסתכן, ולהשקיע את כספם בספר שהצלחתו אינה מובטחת.

כלל מס' 1:
אם רצונך שספרך יפורסם, היה מוכן להשקיע מכספך כדי לפרסמו.
העניין העיקרי של מו"ל הוא להוציא ספרים שיימכרו. מו"ל שמוציא רק ספרים "טובים" סולל את הדרך לפשיטת-רגל. למו"לים יש בדרך כלל חוש יוצא מהכלל לזהות כתבי יד שיימכרו היטב. "טיב" הספר הוא עניין משני עבורם. אם נדחית על-ידי מו"לים רבים הדבר מסמן רעות. קרוב לוודאי שספרך לא יימכר היטב, גם אם הוא הטוב שבספרים.

כלל מס' 2:
"טיב הספר" אינו ערובה להצלחה מסחרית.
הספר שכתבת עובר לאורך כל הדרך שבין המחשב שלך לבין עיניו של הקורא מספר שלבי סינון ראשוניים שאורכם כשלושים שניות. זהו "מבחן שלושים השניות" המפורסם. כן, שלושים שניות לוקח לעורך בהוצאה כדי להחליט אם לפסול את ספרך או להעבירו לעיון נוסף. זהו הזמן שבעל רשת חנויות ספרים יקדיש לספרך, כדי להחליט כמה עותקים ירכוש ממנו. שלושים שניות יקדיש המבקר לספר שעמלת עליו שנים ארוכות, כדי להחליט אם לכתוב עליו ביקורת. זהו גם הזמן שקורא יעלעל בספרך בחנות הספרים.

כלל מס' 3:
אם ספרך אינו עומד ב"מבחן שלושים השניות" אתה בצרות.
אל תאמין ביח"צנות. מודעה גדולה עולה כסף רב, היא לא תמכור אף לא עותק אחד נוסף מספרך, גם מכתבי המלצה של הדוד והדודה לפורומים השונים לא יועילו. הדרך היחידה להפיץ ספר היא זו הקרויה "מפה לאוזן". ואולם, דרך זו יעילה רק אם מספר גדול של עותקים הגיע בתפוצה רחבה למספר רב של חנויות. רק ספרים מעטים זוכים לתפוצה ראשונית כזו.

כלל מס' 4:
אל תבזבז את כספך על יח"צנות.
שוק הספרים הוא שוק תחרותי ואכזרי מאוד, ואתה אינך אלא דג קטן שיוצא לשייט בין כרישים.

כלל מס' 5:
ראה נכוחה את המציאות. מי שלא מאמין בניסים שלא יפרסם ספרים.
ספר שיצא לאור דומה לנער שהתבגר ויוצא לחיים עצמאיים. אם אתה מאמין שיש לך מה לומר, ושלדבריך יש ערך, הנח לספרך לפלס את דרכו בכוחות עצמו. התחל לכתוב את ספרך הבא.
בהצלחה!
יהושע עציון,
קיראון, 26-5-05

לעמוד הבית